נגישות

מדריך פולין

מדריך פולין

מפת פולין

מזג אוויר

ורשה

16°-23°
ראשון 15°-23°
שני 14°-25°
שלישי 15°-25°