נגישות

מדריך פיזה

מדריך פיזה

מפת פיזה

מזג אוויר

פיזה

19°-20°
ראשון 18°-23°
שני 18°-23°
שלישי 19°-21°