נגישות

מדריך פורטו

מדריך פורטו

מפת פורטו

מזג אוויר

פורטו

13°-14°
ראשון 11°-19°
שני 11°-19°
שלישי 10°-17°