נגישות

מדריך היער השחור

מדריך היער השחור

מפת היער השחור

מזג אוויר

פריבורג

11°-16°
שישי 8°-19°
שבת 9°-21°
ראשון 11°-23°