נגישות

מדריך קורסיקה

מדריך קורסיקה

מפת קורסיקה

מזג אוויר

קורסיקה

15°-21°
ראשון 14°-25°
שני 15°-24°
שלישי 16°-21°