נגישות

מדריך אתיופיה

מדריך אתיופיה

מפת אתיופיה

מזג אוויר

אדיס אבבה

6°-12°
ראשון 6°-20°
שני 7°-22°
שלישי 7°-22°